HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 14:00 – 15:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Jacek Bacher
17:45 – 18:45
19:00 – 19:30
15:30 – 16:15 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
17:15 – 17:30
15:00 – 15:30 NAUKA GRY NA GITARZE
16:15 – 16:45 zajęcia grupowe 7 – 12
16:45 – 17:15
16:30 – 17:30 TANIEC NOWOCZESNY gr. początkująca 4 – 6 Martyna Burek
18.15 – 19.00 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
DLA DZIECI I RODZICÓW
2 – 3 Iwona Wywrocka
  16:30 – 18:30 ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KUMOSZKI 18+ Zofia Toll
ŚRODA 14:00 – 14:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Jacek Bacher

 

15:30 – 16:15
17:00 – 17:30
18:15 – 19:00
19:15 – 20:00
14:30 – 15:30 NAUKA GRY NA GITARZE
16:15 – 17:00 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
17:30 – 18:15 ZAJĘCIA WOKALNE gr. początkująca 7 – 12
16:00 – 17:00 PLASTYKA 4 – 5 Anna Ślimak

 

17:00 – 18:00 6 – 7
18:00 – 20:00 8+
CZWARTEK 16:00 – 17:00 AKROBATYKA gr. początkująca 4 – 6 Kinga Chruściel
17:00 – 18:30 gr. zaawansowana 7 – 12
17:30 – 18:30 JĘZYK ANGIELSKI gr. początkująca 4 – 6
Eryk Daź
18:30 – 19:30 7 – 9
PIĄTEK 15:30 – 16:30 TANIEC NOWOCZESNY gr. początkująca 4 – 6 Martyna Burek

 

Archiwa