O NAS

Dom kultury rozpoczął działalność w 2006 roku, a w dniu 1 stycznia 2010 roku został włączony w struktury Rzeszowskiego Domu Kultury. Prowadzone wówczas zajęcia odbywały się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, natomiast od 1 września 2011 roku działalność filii została przeniesiona do odremontowanego i zaadaptowanego na potrzeby kulturalne budynku dawnej szkoły podstawowej. Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się w dniu 11 września 2011 roku.

W Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże odbywają się zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działają grupy artystyczne, w tym Zespół Śpiewaczy Kumoszki. Organizowany jest ponadto letni i zimowy wypoczynek dla dzieci oraz imprezy i wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.